ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ประมวลกิจกรรมต่างๆ

ข่าวสารต่างๆ

ข่าวทั่วไป/สมัครงาน

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355
   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2592 ครั้งที่ 7/2562
   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 2592
   คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0476