รายชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล( All 25 awards)

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( 2018 , 3 awards )
[ Student's ID 5820710012 ] Miss.MATAWEE  PECHSUWAN ( International Relations )
[ Student's ID 6020710073 ] Mr.Mr.PAWAT  MEERUNGRUENG ( International Relations )
[ Student's ID 5920710205 ] Miss.Ms.SUHAN  HEEMPOHMO ( Local Government )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( 2017 , 3 awards )
[ Student's ID 5920710073 ] Mr.Mr.IDDARIS  LOHNA ( International Relations )
[ Student's ID 5820710024 ] Mr.Sukiflee  Chena ( Government )
[ Student's ID 5720710193 ] Mr.Chanatip  Tongjun ( Local Government )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( 2016 , 2 awards )
[ Student's ID 5620710162 ] Mr.Ilfarn  Aleeishoh ( International Relations )
[ Student's ID 5820710099 ] Mr.DEEYAOLROHMAN  JAPAKIYA ( Public Policy )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( 2015 , 7 awards )
[ Student's ID 5420710137 ] Mr.thawisak  rakonchan ( International Relations )
[ Student's ID 5520710001 ] Miss.Kornnitad  Khreathong ( International Relations )
[ Student's ID 5520710039 ] Miss.Pitchayamon  Apichokboonyapat ( International Relations )
[ Student's ID 5520710065 ] Miss.Onnicha  Panicharern ( International Relations )
[ Student's ID 5520710098 ] Mr.nattachai  pakdeechanaun ( International Relations )
[ Student's ID 5520710049 ] Mr.Wanchana  Waree ( International Relations )
[ Student's ID 5620710162 ] Mr.Ilfarn  Aleeishoh ( International Relations )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( 2014 , 2 awards )
[ Student's ID 5720710193 ] Mr.Chanatip  Tongjun ( Local Government )
[ Student's ID 5720710193 ] Mr.Chanatip  Tongjun ( Local Government )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( 2013 , 3 awards )
[ Student's ID 5320710059 ] Mr.Pakpum  Hayibilang ( Local Government )
[ Student's ID 5420710007 ] Miss.Yada  Chuaychamnak ( International Relations )
[ Student's ID 5320710016 ] Miss.Miss Asma  Kawaemuenae ( International Relations )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( 2012 , 2 awards )
[ Student's ID 5220710016 ] Mr.saifulah  abdullah ( Government )
[ Student's ID 5220710016 ] Mr.saifulah  abdullah ( Government )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( 2010 , 3 awards )
[ Student's ID 5220710016 ] Mr.saifulah  abdullah ( Government )
[ Student's ID 5120710247 ] Mr.Anond  Bunmat ( Government )
[ Student's ID 5120710001 ] Mr.Kridsana  Chotisut ( Government )