หน้าแรก
ปฏิทินโครงการ
แบบฟอร์ม
ประกาศผลความพร้อม/อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษา
กำหนดการเตรียมความพร้อม
ศึกษาดูงาน
สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ
เลือกสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรดี
ภาพกิจกรรม
เอกสารนำเสนอสหกิจศึกษา
เข้าระบบ
ล็อกอินเข้าระบบสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา และ เจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์
username :
password :
 
   
ล็อกอินของ นักศึกษา ใช้ username/password อันเดียนกันกับ PSU Passport
ล็อกอินของ เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา ใช้ username/password อันเดียนกันกับ PSU Passport

รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ กรอบข้อมูลพนักงานที่ปรึกษา,รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ,ที่พักของนักศึกษาระหว่างปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
จำนวน นศที่กรอบข้อมูลทั้งหมด396คน
จำนวน นศที่กรอบข้อมูลครบ 354 คน
จำนวน นศที่กรอบข้อมูลไม่ครบ 42 คน (ไม่ใส่รูปแผนที่)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
วิชาเอก
สถานะรูปแผนที่สถานประกอบการ
1
5120710287
 นายสุไลมาน  เจ๊ะและ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
2
5220710166
 นายศุภขุน  ประชุมกาเยาะมาต
นโยบายสาธารณะ
3
5220710112
 นางสาวซีตีปาตีเมาะ  ยาแมง
นโยบายสาธารณะ
4
5220710147
 นายมูฮามะกามัน  สะดียามู
นโยบายสาธารณะ
5
5120710103
 นางสาววาซินี่ย์  ชัชวาลย์
นโยบายสาธารณะ
6
5220710036
 นางสาวนูรัยณี  ยีรัน
การปกครองท้องถิ่นจัง
7
5220710185
 นางสาวอาภาภรณ์  วุ่นซิงซี่
นโยบายสาธารณะ
8
5220710007
 นางสาวจันติยา  อุปการดี
การปกครองท้องถิ่นจัง
9
5220710069
 นายวีรยุทธ์  สุทธิ
นโยบายสาธารณะ
10
5220710120
 นายธีรวัฒน์  ช่วยดำ
การปกครอง
11
5220710052
 นางสาวมารินี  เหมมัน
นโยบายสาธารณะ
12
5220710175
 นายอภิชาติ  สุระตะโก
การปกครอง
13
5220710116
 นายไซฟูเลาะ  อาแว
ความสัมพันธ์ระหว่างป
14
5220710135
 นางสาวพาอีซะ  สุหลง
การปกครอง
15
5220710123
 นางสาวนัฐนาถ  คงเสถียร
การปกครอง
16
5220710005
 นางสาวแขขวัญ  ศรีอินทร์
การปกครอง
17
5220710098
 นายฮามีดี  เจะมูซอ
การปกครองท้องถิ่นจัง
18
5220710111
 นายซอและ  มะสอลา
การปกครอง
19
5220710002
 นางสาวกัสหม๊ะ  สาเล็ง
นโยบายสาธารณะ
20
5220710090
 นายอิสมาแอ  สาแม
การปกครองท้องถิ่นจัง
21
5220710133
 นางสาวพัชรี  บุษบา
การปกครอง
22
5220710162
 นางสาววิลดาญ  เด่นดารา
การปกครอง
23
5120710290
 นางสาวฮูไซปะห์  สะงาติยา
การปกครอง
24
5220710109
 นางสาว จุฬารัตน์  เต๊ะแห
นโยบายสาธารณะ
25
5220710057
 นายยูไฮรี  วาดิง
นโยบายสาธารณะ
26
5220710146
 นายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจ๊ะโซ๊ะ
การปกครอง
27
5220710029
 นายนิทัศน์  รัตนฉายา
การปกครอง
28
5220710046
 นางสาวพิมพ์ผกา  พิมพการ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
29
5220710130
 นางสาวปณัฏฐ์  นิยมเดชา
ความสัมพันธ์ระหว่างป
30
5220710093
 นางสาวไอลดา  ใบตานี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
31
5220710174
 นายอนุชา  มะหมัด
การปกครอง
32
5220710167
 นางสาวสุกัญญา  หมาดหยัน
การปกครองท้องถิ่นจัง
33
5220710040
 นางสาวบัสตี  สารี
การปกครอง
34
5220710034
 นางสาวนูรอัยซะ  มะห์ฟาร์
การปกครอง
35
5220710004
 นางสาวเกษวรินทร์  เตระไชย
การปกครอง
36
5220710154
 นางสาวไรฮัน  สะบูดิง
การปกครอง
37
5220710037
 นางสาวนูรีซัน  สะอะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
38
5220710183
 นางสาวอานีซะห์  สาเมาะ
การปกครอง
39
5220710181
 นายอัลฮามด์  แวมามะ
การปกครอง
40
5220710084
การปกครอง
41
5220710035
 นางสาวนูร์ไฮย์นี  สมัยอุดม
นโยบายสาธารณะ
42
5120710194
 นางสาวศศิณา  ยีมามะ
นโยบายสาธารณะ
43
5220710171
 นายสุไลมาน  อิสมิน
การปกครองท้องถิ่นจัง
44
5220710121
 นายนพรัตน์  ไชยสุขัง
นโยบายสาธารณะ
45
5220710045
 นางสาวพารีดะห์  ลาบูอาปี
นโยบายสาธารณะ
46
5220710122
 นางสาวนฤมล  เชาว์ช่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างป
47
5220710013
 นางสาวซาดียะห์  สแลแม
ความสัมพันธ์ระหว่างป
48
5220710038
 นางสาวนูรีซา  บาฮะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
49
5220710014
 นางสาวซูไฮนี  กาซา
การปกครองท้องถิ่นจัง
50
5220710088
 นางสาวอาวาตีฟ  สตอปา
การปกครอง
51
5220710179
 นายอับดุลฮากิม  ดือราแมง
ความสัมพันธ์ระหว่างป
52
5220710110
 นางสาวชิดชนก  ภู่ทอง
นโยบายสาธารณะ
53
5220710119
 นายตอลฮา  โมงสะอะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
54
5220710064
 นายวรวุธ  เจะจาโรจน์
การปกครองท้องถิ่นจัง
55
5220710190
 นายอิมรอน  อาแว
การปกครองท้องถิ่นจัง
56
5220710041
 นางสาวเบญจมาศ  เรืองพันธ์
การปกครอง
57
5220710151
 นางสาวรอฮานา  แวนาแว
การปกครอง
58
5220710126
 นางสาวนูรียะห์  ดอเลาะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
59
5220710149
 นางสาวเมวิกา  ยาป่าคาย
นโยบายสาธารณะ
60
5220710156
การปกครอง
61
5220710076
 นางสาวสุรียา  ดาหะยอ
นโยบายสาธารณะ
62
5220710125
 นายนุรดิน  บากา
การปกครอง
63
5220710189
 นายอิบรอเฮม  สาแล
การปกครองท้องถิ่นจัง
64
5220710065
 นางสาววันไอมีย์  บือราเฮง
การปกครองท้องถิ่นจัง
65
5220710158
 นางสาววรรษมน  เมืองเกิด
การปกครอง
66
5220710141
 นางสาวมาซีเต๊าะ  เเมฮะ
นโยบายสาธารณะ
67
5220710139
 นายภาสพล  แก้วเคารพ
นโยบายสาธารณะ
68
5220710164
 นายแวดุลนันต์  แวเด็ง
การปกครองท้องถิ่นจัง
69
5220710097
 นายฮาซัน  สาแล
การปกครองท้องถิ่นจัง
70
5220710153
 นางสาวรุสดา  เบญจสม
การปกครอง
71
5220710048
 นายไฟซอล  การี
การปกครอง
72
5220710176
 นางสาวอันชณา  มะ
การปกครอง
73
5220710092
 นางสาวอุสนา  เจ๊ะแว
นโยบายสาธารณะ
74
5220710145
 นายมูฮัมหมัด  โละซิ
นโยบายสาธารณะ
75
5220710015
 นางสาวโซฟียะห์  เจะอาแว
การปกครองท้องถิ่นจัง
76
5220710107
 นางสาวจิราภรณ์  นามเสน
ความสัมพันธ์ระหว่างป
77
5220710074
 นางสาวสุภาณี  สักมาศ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
78
5220710180
 นายอัลนากิ๊ฟ  ชีระ
นโยบายสาธารณะ
79
5220710136
 นางสาวฟาดีละห์  อีเสาะ
นโยบายสาธารณะ
80
5220710023
 นางสาวธมลวรรณ  เอี่ยมสำอางค์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
81
5220710172
 นางสาวเสาซัน  สะอิ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
82
5220710188
 นายอำพล  มูสอกะ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
83
5220710192
 นางสาวเอมิกา  ยาสิน
ความสัมพันธ์ระหว่างป
84
5120710109
 นางสาวพาดีล๊ะ  อาแซ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
85
5120710167
 นางสาวรัญชนา  สุทธิชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
86
5220710114
 นางสาวซูฮานา  โตะเย็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างป
87
5220710061
 นางสาวรัยนูน  หะไร
ความสัมพันธ์ระหว่างป
88
5120710202
 นางสาวสาวัตรา  พุทธกูล
นโยบายสาธารณะ
89
5220710059
 นายรอสลี  มะดีเยาะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
90
5220710083
 นางสาวอังสนา  เจ๊ะโซ๊ะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
91
5220710103
 นางสาวกอรีย๊ะ  มีศรี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
92
5220710094
 นางสาวไอลดา  หมั่นค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างป
93
5220710128
 นางสาวกุลวาณีย์  มูซอ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
94
5220710073
 นางสาวสุภนิดา  สิริอรรถสุข
ความสัมพันธ์ระหว่างป
95
5220710118
 นายต่วนนัสรี  อีแต
การปกครองท้องถิ่นจัง
96
5220710143
 นางสาวมารีแย  เก็งมะลาพี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
97
5220710163
 นางสาววิลาวัณย์  โสภาพ
การปกครอง
98
5220710161
 นายวิเชียร  รามจันทร์
การปกครอง
99
5220710160
 นางสาววิกันดา  ใบเต้
ความสัมพันธ์ระหว่างป
100
5220710168
 นางสาวสุทธินี  หนิมุสา
ความสัมพันธ์ระหว่างป
101
5220710155
 นางสาวละมัย  เอียดเกิด
นโยบายสาธารณะ
102
5220710028
 นางสาวนิตญา  พิศเเลงาม
นโยบายสาธารณะ
103
5220710071
 นางสาวสโรชา  ไร่ใหญ่
นโยบายสาธารณะ
104
5220710186
 นางสาวอามานะห์  แวอุมา
ความสัมพันธ์ระหว่างป
105
5220710102
 นายกฤษดา  ง่วนสน
นโยบายสาธารณะ
106
5220710144
 นางสาวมุขระวี  ง่วนสน
นโยบายสาธารณะ
107
5220710062
 นายวรธัช  มณี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
108
5220710150
 นางสาวยารอนะฮ์  ยูโซะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
109
5220710043
 นางสาวปาตีมะ  ดือราเเม
การปกครองท้องถิ่นจัง
110
5220710191
 นายอุสมาน  ดาโต๊ะ
นโยบายสาธารณะ
111
5220710178
 นายอับดุลเล๊าะห์  สะมะแอ
นโยบายสาธารณะ
112
5220710101
 นางสาวกนกจันทร์  จิตตารมย์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
113
5220710055
 นายมูฮำมัดซัรฟาน  อุมา
การปกครองท้องถิ่นจัง
114
5220710106
 นางสาวคอลีเยาะ  วานิ
การปกครอง
115
5220710049
ความสัมพันธ์ระหว่างป
116
5220710008
 นายจิรนนท์  เสียมไหม
การปกครอง
117
5220710129
 นายบุญเลิศ  เตี้ยเล็ก
การปกครอง
118
5220710077
 นางสาวโสภิดา  ชูมณี
การปกครองท้องถิ่นจัง
119
5220710089
 นางสาวอาอีเสาะ  แวมายิ
การปกครองท้องถิ่นจัง
120
5120710165
 นางสาวรอฮานี  วาเตะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
121
5120710146
การปกครอง
122
5220710105
 นายเกริกเดช  สีทอง
การปกครอง
123
5220710033
 นางสาวนูรนี  แวอุเซ็ง
การปกครองท้องถิ่นจัง
124
5220710152
 นางสาวรัตติยากร  เหมประพันธ์
นโยบายสาธารณะ
125
5220710078
 นางสาวหาสน๊ะ  สาและ
นโยบายสาธารณะ
126
5220710039
 นางสาวนูรีดา  กียะ
นโยบายสาธารณะ
127
5220710140
 นายมะรอปานี  ลาดอ
นโยบายสาธารณะ
128
5220710177
 นายอับดุลรอฮิม  ดาซิง
ความสัมพันธ์ระหว่างป
129
5220710054
นโยบายสาธารณะ
130
5220710173
 นายหัมดี  อูมาร์
การปกครอง
131
5220710117
 นางสาวต่วนโซเฟีย  ต่วนกูจิ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
132
5220710124
 นางสาวนากาซะห์  ตาเหร์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
133
5220710131
 นางสาวปราณี  หลังกอลอ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
134
5220710184
 นางสาวอานีสะน์  ยีมะ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
135
5220710142
 นางสาวมารีซา  ยา
ความสัมพันธ์ระหว่างป
136
5220710082
ความสัมพันธ์ระหว่างป
137
5220710104
ความสัมพันธ์ระหว่างป
138
5220710068
 นางสาววิศาลินี  ปานกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างป
139
5220710086
 นายอามีรี  มะสากา
การปกครองท้องถิ่นจัง
140
5220710095
 นายฮาซัน  ยามะแอ
การปกครองท้องถิ่นจัง
141
5220710182
 นายอัสอารี  เจะดือเระ
การปกครอง
142
5220710047
 นางสาวฟาดีละห์  กาซอ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
143
5220710138
 นายฟาอิช  สุวรรณจินดา
การปกครอง
144
5220710137
 นางสาวฟาติมะฮ์  อาวามี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
145
5220710127
 นางสาวนูรีฮัน  เจ๊ะอามะ
นโยบายสาธารณะ
146
5220710001
 นายกฤษฎา  บุญเสน
นโยบายสาธารณะ
147
5220710157
 นายวรณัฐ  อาลีอิสเฮาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
148
5220710096
 นายฮาซัน  สะแลแม
การปกครอง
149
5220710193
 นายฮัมดี  หะยยีซำซูดิน
การปกครอง
150
5220710108
 นายจิรายุทธ  ยังหาด
นโยบายสาธารณะ
151
5220710159
ความสัมพันธ์ระหว่างป
152
5220710132
นโยบายสาธารณะ
153
5020710119
 นายพงศ์พันธุ์  อดุลรัส
การปกครองท้องถิ่นจัง
154
5320710065
 นายวรพงศ์  ไชยหาญ
การปกครอง
155
5320710121
 นายประสิทธิ์ชัย  พรหมดวง
การปกครอง
156
5320710006
 นางสาวตูแวซัยนี  บีรู
การปกครอง
157
5320710128
 นางสาวมาดีเราะห์  มะเซ็ง
การปกครอง
158
5320710147
 นางสาวอักษราภัค  ชอบค้า
การปกครอง
159
5320710123
 นางสาวปารีดา  มะลีเลาะ
การปกครอง
160
5320710059
การปกครองท้องถิ่นจัง
161
5320710015
 นางสาวอัซนีย์ซา  เหละดุหวี
การปกครอง
162
5320710151
 นางสาวอานีซะห์  เบ็ญอาซิซ
การปกครอง
163
5320710113
 นางสาวนาซีเราะ  เจะเลาะ
การปกครอง
164
5320710124
 นางสาวผจงพร  แก้วมณี
การปกครอง
165
5320710012
 นางสาวรอฮายา  หะยีลาเตะ
การปกครอง
166
5320710005
 นางสาวซัยนับ  หิเล
ความสัมพันธ์ระหว่างป
167
5320710146
 นางสาวอวาฏิฟ  แวดอยี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
168
5320710035
 นายชัยณฤทธิ์  บุตรเลี่ยม
ความสัมพันธ์ระหว่างป
169
5320710154
 นางสาวฮาบีบ๊ะฮ์  เดร์หลำ
การปกครอง
170
5320710078
ความสัมพันธ์ระหว่างป
171
5320710060
ความสัมพันธ์ระหว่างป
172
5320710066
 นางสาววรรณิดา  แก้วช่วย
ความสัมพันธ์ระหว่างป
173
5320710031
 นางสาวจุฑาภรณ์  สุวรรณมณี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
174
5320710002
 นายอานัส  กาหมอ
การปกครองท้องถิ่นจัง
175
5320710096
 นายฮัมซี  วาหลง
การปกครองท้องถิ่นจัง
176
5320710082
 นางสาวอรอุมา  นกเพ็ชร์
นโยบายสาธารณะ
177
5320710032
 นางสาวชนาพร  ชูพล
นโยบายสาธารณะ
178
5320710134
 นางสาวรุสณี  แวอูมา
การปกครองท้องถิ่นจัง
179
5320710086
 นายอันวา  มิงมะ
นโยบายสาธารณะ
180
5320710058
 นางสาวฟานีซา  มะเซ็ง
นโยบายสาธารณะ
181
5320710026
 นางสาวฆาตีบะห์  สาเมาะ
นโยบายสาธารณะ
182
5320710069
 นายวุฒิชัย  ปานแก้ว
การปกครองท้องถิ่นจัง
183
5320710063
 นายมูฮำหมัดอัมรี  มัยเซ่ง
การปกครองท้องถิ่นจัง
184
5320710045
 นายนพดล  หีมคง
การปกครองท้องถิ่นจัง
185
5320710023
 นายกาสือปี  เจะมะ
นโยบายสาธารณะ
186
5320710137
 นางสาวสลูมา  หนิมา
การปกครอง
187
5320710027
การปกครอง
188
5320710148
 นางสาวอังคณา  รุกขพันธุ์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
189
5320710052
 นางสาวปานจิตต์  สุวรรณรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
190
5320710054
 นายพสกร  อุดมทรัพย์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
191
5320710034
 นางสาวชรินทร์ดา  เซ็งมาดี
การปกครองท้องถิ่นจัง
192
5320710037
การปกครองท้องถิ่นจัง
193
5320710126
 นางสาวมยุรา  สมาแอ
นโยบายสาธารณะ
194
5320710068
การปกครอง
195
5320710007
 นางสาวนูรเดียนา  มะแซ
การปกครอง
196
5320710092
 นายอิลฮัม  หะบาแย
นโยบายสาธารณะ
197
5320710090
 นางสาวอาปัทมา  อาแซ
นโยบายสาธารณะ
198
5320710036
 นางสาวซารียะห์  บินหะยีสะมะแอ
การปกครอง
199
5320710132
 นายมูฮัมหมัดอามีน  หะยีรอซะ
การปกครอง
200
5320710103
 นางสาวชนัฐดา  วงศ์ปะสนั่น
นโยบายสาธารณะ
201
5320710057
 นางสาวฟาตีมะห์  โวะ
นโยบายสาธารณะ
202
5320710106
 นางสาวซาบารีย๊ะ  อุเซ็งมาเกะ
นโยบายสาธารณะ
203
5320710111
 นางสาวตอฮีเราะห์  มะดีเยาะ
การปกครอง
204
5320710079
 นางสาวสุลัดดา  เกตุรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
205
5320710056
 นายพิสิษฐ์  สงเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
206
5320710127
 นายมะรูดิง  ดามัน
การปกครอง
207
5320710136
 นางสาวรูวัยดา  ยูโซะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
208
5320710098
 นางสาวนิชชา  ใจลังกา
ความสัมพันธ์ระหว่างป
209
5320710094
 นางสาวปานไพลิน  ปานแก้ว
การปกครอง
210
5320710053
ความสัมพันธ์ระหว่างป
211
5320710143
 นางสาวสุไฮนี  นิแม
การปกครองท้องถิ่นจัง
212
5220710195
 นายมุคตาร  ยามา
การปกครองท้องถิ่นจัง
213
5320710071
การปกครองท้องถิ่นจัง
214
5320710044
การปกครองท้องถิ่นจัง
215
5320710070
การปกครองท้องถิ่นจัง
216
5320710022
 นายกฤษณ  เล็กสุภาพ
นโยบายสาธารณะ
217
5320710043
 นางสาวธนพร  ขุนราช
ความสัมพันธ์ระหว่างป
218
5320710021
 นางสาวกรองกาญจน์  แจ่มจันทร์
การปกครอง
219
5320710122
การปกครองท้องถิ่นจัง
220
5320710130
 นางสาวมาเรียม  นิเต็งหะ
นโยบายสาธารณะ
221
5320710153
 นายอิมรอน  ล่าหมัน
การปกครอง
222
5320710118
 นางสาวนูรีซัล  หะยีดาราแม
การปกครองท้องถิ่นจัง
223
5320710003
การปกครองท้องถิ่นจัง
224
5320710046
 นางสาวนูรีชัน  มาหิเละ
นโยบายสาธารณะ
225
5320710051
 นางสาวปาจรีย์  บุญฤทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
226
5320710061
 นางสาวมาริษา  จันทรปาน
นโยบายสาธารณะ
227
5320710141
 นางสาวซารียะห์  มะแซ
นโยบายสาธารณะ
228
5320710149
 นางสาวอัสมาอ์  โต๊ะยอ
การปกครอง
229
5320710152
 นางสาวอารีนา  บาฮะคีรี
การปกครองท้องถิ่นจัง
230
5320710008
การปกครองท้องถิ่นจัง
231
5320710108
การปกครองท้องถิ่นจัง
232
5320710025
 นางสาวขนิษฐา  สุวรรณการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
233
5320710114
การปกครองท้องถิ่นจัง
234
5320710084
 นางสาวอัจฉรา  เกื้อหนุน
นโยบายสาธารณะ
235
5320710089
 นางสาวอาซีลา  บินยะปา
การปกครองท้องถิ่นจัง
236
5320710155
 นางสาวฮูไรเราะ  เหมรา
นโยบายสาธารณะ
237
5320710085
 นางสาวอัซวานี  อาดาม
นโยบายสาธารณะ
238
5320710107
 นางสาวซูรัยณี  ฮารี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
239
5320710102
 นางสาวกิตติยา  สุกระมณี
นโยบายสาธารณะ
240
5320710042
 นายเทพฤทธิ์  อิสรภาค
นโยบายสาธารณะ
241
5320710156
 นางสาวโยธกา  แก้วคำ
การปกครอง
242
5320710139
 นายสะอีดี  กีละ
การปกครอง
243
5320710138
ความสัมพันธ์ระหว่างป
244
5420710077
 นางสาวลัลนา  ลีฤทธิเกียรติ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
245
5420710199
 นายสุรดิษ  กิริยา
ความสัมพันธ์ระหว่างป
246
5420710133
 นายณัฐวุฒิ  รัพยูร
ความสัมพันธ์ระหว่างป
247
5420710171
 นางสาวมาลินี  มะโซ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
248
5420710143
 นางสาวนิฮาบีบะห์  นิสนิ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
249
5420710041
 นางสาวทัณฑ์หทัย  อุสมัน
ความสัมพันธ์ระหว่างป
250
5420710153
 นางสาวปาราฮานา  เม็ดมะหะหมัดนุช
ความสัมพันธ์ระหว่างป
251
5420710015
 นางสาวเมลีซา  อับดุลเลาะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
252
5420710166
 นางสาวมลิสา  ฤทธิเดช
ความสัมพันธ์ระหว่างป
253
5420710019
 นางสาวอนัญญา  ทองประดับเพชร
ความสัมพันธ์ระหว่างป
254
5420710066
 นายภูมินันท์  หีมหมัด
ความสัมพันธ์ระหว่างป
255
5420710067
 นางสาวมุรนีร์  ภู่ทับทิม
การปกครองท้องถิ่นจัง
256
5420710069
 นายมูฮำหมัดอัคมัล  อาลี
การปกครองท้องถิ่นจัง
257
5420710088
 นายอริสมัน  เจ๊ะบู
การปกครองท้องถิ่นจัง
258
5420710035
 นางสาวฐิติพร  มัคราช
นโยบายสาธารณะ
259
5420710029
 นางสาวเจนจิรา  อนุกูล
นโยบายสาธารณะ
260
5420710038
 นางสาวดลฤดี  ปัญโญ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
261
5420710174
ความสัมพันธ์ระหว่างป
262
5420710087
 นายอภิสิทธิ์  แท่นเอียด
นโยบายสาธารณะ
263
5420710020
 นายอับดุลเลาะ  มือลี
การปกครองท้องถิ่นจัง
264
5420710070
 นายยุทธนา  ถนอมศักดิ์
การปกครองท้องถิ่นจัง
265
5420710032
 นายซอลีฮีน  เจะเลาะ
นโยบายสาธารณะ
266
5420710217
 นายอาร์ฟาน  วัฒนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
267
5420710205
 นายอนุสรณ์  หมัดเล
นโยบายสาธารณะ
268
5420710059
 นายประวิทย์  ดิสโร
การปกครองท้องถิ่นจัง
269
5420710012
 นางสาวบีรติ  บิลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
270
5420710195
 นางสาวศุวิมล  ชูสกุล
การปกครอง
271
5420710044
 นายธารินทร์  รังสิมันตุ์วงศ์
การปกครอง
272
5420710061
 นางสาวพรพิชชา  ดิษฐานนท์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
273
5420710084
 นางสาวโสรยา  จารง
นโยบายสาธารณะ
274
5420710105
 นายอับดุลเลาะ  นิเซ็ง
การปกครอง
275
5420710079
 นางสาววัลย์ลิกา  บัวศรี
การปกครองท้องถิ่นจัง
276
5420710124
 นายโชติวิทย์  นุ่งอาหลี
การปกครอง
277
5420710023
การปกครองท้องถิ่นจัง
278
5420710122
 นางสาวชนัฎฐา  จันทร์ขาว
นโยบายสาธารณะ
279
5420710207
 นายอภิสิทธิ์  ศรีนวลขาว
การปกครอง
280
5420710226
การปกครอง
281
5420710024
 นายฮาดี้  หนิแหละหมัน
ความสัมพันธ์ระหว่างป
282
5420710146
 นางสาวนูรอัยนี  เซ็ง
การปกครองท้องถิ่นจัง
283
5420710111
 นายกฤษฎา  นวลสุวรรณ
การปกครอง
284
5420710022
 นายอิสมาแอล  อะละมาด
การปกครองท้องถิ่นจัง
285
5420710014
 นายภานุวัฒน์  ไฝ่ฝัน
การปกครอง
286
5420710179
 นางสาวยาวารี  อุมะ
นโยบายสาธารณะ
287
5420710136
การปกครอง
288
5420710208
 นางสาวอรณี  สายนุ้ย
ความสัมพันธ์ระหว่างป
289
5420710187
 นางสาวไลลา  สุนันทวงศ์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
290
5420710043
 นายธวัชชัย  จันทน์ดี
การปกครอง
291
5420710193
 นางสาวแวรอฮีมะห์  มะตีเยาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
292
5420710109
 นางสาวกมลชนก  ทับพะ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
293
5420710085
 นายอดิศักดิ์  มะประสิทธิ์
การปกครอง
294
5420710106
 นางสาวอารีนา  มีนา
การปกครองท้องถิ่นจัง
295
5420710162
 นางสาวฟาติมะห์  ขันธศักดิ์
การปกครอง
296
5420710186
 นางสาวรูสนี  มะมิง
การปกครอง
297
5420710128
 นางสาวซารีฟะห์  นิหลง
การปกครอง
298
5420710196
 นางสาวสารีนา  อูเซ็ง
นโยบายสาธารณะ
299
5420710134
 นางสาวดารุณี  เจ๊ะสาและ
การปกครองท้องถิ่นจัง
300
5420710139
 นางสาวนาบีลา  อูมา
ความสัมพันธ์ระหว่างป
301
5420710054
 นางสาวนูรไฮนี  เจ๊ะมะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
302
5420710018
 นายสุพัฒน์พงศ์  บุญยก
การปกครอง
303
5420710002
การปกครองท้องถิ่นจัง
304
5420710098
 นายฮานาฟี  มูซอ
การปกครองท้องถิ่นจัง
305
5420710031
 นายชูศักดิ์  เพชรรัตน์
การปกครองท้องถิ่นจัง
306
5420710033
 นางสาวซาลีฮะ  ดายะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
307
5420710114
 นางสาวกัตติณีย์  มูหนะ
การปกครอง
308
5420710006
 นางสาวซูไลมัส  เจ๊ะเล๊าะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
309
5420710129
 นางสาวซาลูมา  ลาเต๊ะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
310
5420710156
 นางสาวพารีซาร์  สะมะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
311
5420710011
 นางสาวนูรีซัน   วิน
การปกครอง
312
5420710039
 นางสาวดาริน  หมั่นค้า
การปกครอง
313
5420710181
การปกครองท้องถิ่นจัง
314
5420710102
 นางสาวนูรมา  วานิ
การปกครอง
315
5420710130
 นางสาวซูฟียา  เซะบิง
การปกครอง
316
5420710047
 นายนพดล  ลือศิลป์
นโยบายสาธารณะ
317
5420710013
 นางสาวฟาตีหะห์  สะมาแอ
การปกครอง
318
5420710145
 นางสาวนูรมา  สิเดะ
การปกครอง
319
5420710121
 นายเจริญจิตต์  พิทักษ์ธรรม
การปกครองท้องถิ่นจัง
320
5420710169
 นางสาวมารีนา  อุมา
นโยบายสาธารณะ
321
5420710142
 นางสาวนิฟาวาณี  จินาแว
นโยบายสาธารณะ
322
5420710150
 นางสาวนูไรนา  บาสอ
นโยบายสาธารณะ
323
5420710198
 นางสาวสุนิตา  หวันหนิ
การปกครอง
324
5420710173
 นางสาวมาสีเต๊าะ  โดดะแซ
การปกครอง
325
5420710197
 นางสาวสิริมา  สันหรน
การปกครอง
326
5420710074
 นางสาวรูฟัยซ๊ะห์  สูหลง
การปกครอง
327
5420710072
 นายรอสือดี  ดอเล๊าะ
การปกครอง
328
5420710140
 นางสาวนิซามีเราะ  โตะมิง
การปกครองท้องถิ่นจัง
329
5420710155
 นายพดชะระ  หะระตี
การปกครอง
330
5420710190
 นางสาววิภาพร  นุ่มผ่อง
นโยบายสาธารณะ
331
5420710097
 นายอุสมัน  การียา
นโยบายสาธารณะ
332
5420710131
 นายโซเฟียน  โมงสะอะ
นโยบายสาธารณะ
333
5420710210
 นางสาวอัสมะ  วงศ์วังสุดา
นโยบายสาธารณะ
334
5420710095
 นายอาทิตย์  ปาแนแจกะ
นโยบายสาธารณะ
335
5420710003
 นายซะฮ์ดาน  มะเเตหะ
การปกครอง
336
5420710100
 นางสาวโซฟียะห์  เจ๊ะมามะ
การปกครอง
337
5420710056
 นางสาวนูรียา  ดอเล๊าะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
338
5420710104
การปกครองท้องถิ่นจัง
339
5420710064
 นายฟารุจ  วงศ์หมัดทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างป
340
5420710125
 นางสาวซะรียะห์  อาแวกะจิ
การปกครอง
341
5420710058
นโยบายสาธารณะ
342
5420710202
 นางสาวสุไฮลา  รอฮิง
การปกครองท้องถิ่นจัง
343
5420710194
 นางสาวศิริรัตน์  พันธ์คง
นโยบายสาธารณะ
344
5420710176
 นางสาวเมทินี  เจ๊ะนา
นโยบายสาธารณะ
345
5420710052
 นายนิธิโรจน์  นิแมะ
นโยบายสาธารณะ
346
5420710075
 นางสาวเรวดี  ก๊งจิตร์
การปกครองท้องถิ่นจัง
347
5420710151
 นางสาวบุสรอ  อับดุลเส๊าะ
นโยบายสาธารณะ
348
5420710203
 นางสาวเสาเด๊าะ  บิลา
นโยบายสาธารณะ
349
5420710212
 นางสาวอาซียะห์  อาแว
นโยบายสาธารณะ
350
5420710152
 นางสาวปาตีเมาะ  เกะรา
นโยบายสาธารณะ
351
5420710161
 นางสาวฟาดีละห์  กาโฮง
นโยบายสาธารณะ
352
5420710126
 นางสาวซัลวา  ดาลอ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
353
5420710175
 นายมูฮำหมัด  อาบู
นโยบายสาธารณะ
354
5420710185
 นางสาวรุสนี  บินลาเต๊ะ
นโยบายสาธารณะ
355
5420710099
 นางสาวฮุซนา  หะยีเลาะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
356
5420710089
 นายอับดุลอาฟิห์  สะรียายอ
นโยบายสาธารณะ
357
5420710221
 นายอุซมาน  ดงนะเด็ง
นโยบายสาธารณะ
358
5420710010
 นายนาวี  สาม่าน
การปกครอง
359
5420710091
 นายอัมรี  จาหลง
การปกครอง
360
5420710055
 นางสาวนูรีซง  ฮะแว
นโยบายสาธารณะ
361
5420710051
 นางสาวนิตยา  สาอุ
นโยบายสาธารณะ
362
5420710062
 นางสาวฟาตีเมาะห์  แมละมัย
การปกครองท้องถิ่นจัง
363
5420710115
 นางสาวกามีละห์  ยะโกะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
364
5420710222
 นายอุดมศักดิ์  อรุณสวัสดิ์
นโยบายสาธารณะ
365
5420710004
ความสัมพันธ์ระหว่างป
366
5420710220
ความสัมพันธ์ระหว่างป
367
5420710211
 นายอัสฮา  การี
การปกครอง
368
5420710148
 นางสาวนูรี  มูเซะ
การปกครอง
369
5420710083
นโยบายสาธารณะ
370
5420710127
 นางสาวซากีนะ  มะลี
ความสัมพันธ์ระหว่างป
371
5420710213
 นางสาวอาตีกะห์  กระโด
ความสัมพันธ์ระหว่างป
372
5420710223
 นางสาวไอนูมาดียะห์  อารง
ความสัมพันธ์ระหว่างป
373
5420710028
 นายเจตวีธ์  หมะบู้
การปกครองท้องถิ่นจัง
374
5420710144
 นายนูรดิน  กลูแป
การปกครองท้องถิ่นจัง
375
5420710118
 นางสาวคอมารียะ  ยุนุ
นโยบายสาธารณะ
376
5420710149
 นางสาวนูรูลฮาฟีซาน  ซาเมาะ
นโยบายสาธารณะ
377
5420710049
 นางสาวนาซีมี  เจ๊ะหลง
นโยบายสาธารณะ
378
5420710147
 นางสาวนูรอัยนีย์  อาฆง
ความสัมพันธ์ระหว่างป
379
5420710119
 นายคอรี  การีจิ
นโยบายสาธารณะ
380
5420710086
 นายอนวัช  จันทร์หงษ์
การปกครอง
381
5420710137
 นายทวีศักดิ์  ระคนจันทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
382
5420710172
 นางสาวมาสีเตาะ  สามะ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
383
5420710188
 นางสาววนัชพร  อนุกานนท์
ความสัมพันธ์ระหว่างป
384
5420710063
 นางสาวฟารีดา  กรมเมือง
การปกครองท้องถิ่นจัง
385
5420710093
นโยบายสาธารณะ
386
5420710229
ความสัมพันธ์ระหว่างป
387
5420710201
ความสัมพันธ์ระหว่างป
388
5420710180
 นางสาวยูนัยนะห์  เจ๊ะเลาะ
การปกครองท้องถิ่นจัง
389
5420710021
ความสัมพันธ์ระหว่างป
390
5420710080
ความสัมพันธ์ระหว่างป
391
5420710036
 นางสาวณัฐญา  แซ่เสียง
ความสัมพันธ์ระหว่างป
392
5420710204
 นายอธิวัฒน์  เพชรโชติ
การปกครอง
393
5420710007
 นางสาวญาดา  ช่วยชำแนก
ความสัมพันธ์ระหว่างป
394
5420710112
ความสัมพันธ์ระหว่างป
395
5420710218
 นางสาวอารีนา  ดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างป
396
5420710025
 นายก้อนี  โต๊ะปังหลู
การปกครอง
งานสหกิจศึกษา โทร 3071
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี