ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์
 
 

ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์
   
   
ดร.วารุณี  ณ นคร
รองคณบดี...

ภาพกิจกรรม:เวทีรับฟังความคิดเห็น..
update (13 กรกฎาคม 2561)


    

 • ข่าวทั่วไป

      ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 (TCAS ) ประจำปีการศึกษา 2561
      เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS
      คณะรัฐศาสตร์จัดสรรทุนแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355
      ปฏิทินการรับนักศึกษา รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวนักศึกษา

      แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการสอบกลางภาคและการสอบไล่ คณะรัฐศาสตร์
                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวกิจกรรม

                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวศิษย์เก่า

 • ข่าวสมัครงาน

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355
                                                                                                                                                                                        


 
เดือน กรกฏาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

   
สัมมนาวิชาแนวคิดว่าด้วยสงครามและสันติภาพ 196-331..
สัมมนาวิชาแนวคิดว่าด้วยสงครามและสันติภาพ 196-331..
โครงการบรรยายพิเศษ ความสัมพันธ์ตุรกีกับยุโรป..
   
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th