รายละเอียด > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์อาจารย์ฮาฟีส สาเละ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th