1 2 3 4 5 6
ภาพกิจกรรม:สัมมนาวิชาแนวคิดว่าด้วยสงครามและสันติภาพ 196-331..
ภาพกิจกรรม:สัมมนาวิชาแนวคิดว่าด้วยสงครามและสันติภาพ 196-331..
ภาพกิจกรรม:โครงการบรรยายพิเศษ ความสัมพันธ์ตุรกีกับยุโรป..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 19
วันที่ 9/11/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 18
วันที่ 2/11/58..
ภาพกิจกรรม:เสวนา Paris Islam ตอนที่ 5..
ภาพกิจกรรม:เสวนา Paris Islam ตอนที่ 4..
ภาพกิจกรรม:เสวนา Paris Islam ตอนที่ 3..
ภาพกิจกรรม:เสวนา Paris Islam ตอนที่ 2..
ภาพกิจกรรม:เสวนา Paris Islam ตอนที่ 1..
ภาพกิจกรรม:เสวนาโต๊ะกลม นักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ตอนท..
ภาพกิจกรรม:เสวนาโต๊ะกลม นักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ตอนท..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 17
วันที่ 4/5/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 16
วันที่ 27/4/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 15
วันที่ 20/4/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 14
วันที่ 13/4/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 13
วันที่ 6/4/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 12
วันที่ 30/3/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 11
วันที่ 23/3/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 10
วันที่ 16/3/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 9
วันที่ 9/3/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 8
วันที่ 2/3/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 7
วันที่ 23/2/58..
ภาพกิจกรรม:จับกระแสโลก ตอนที่ 6
วันที่ 16/2/58..
ไฟล์วีดีโอทั้งหมด: 143 หน้า 1 2 3 4 5 6

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th