ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์   
หน้าแรก
เกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์
หลักสูตร
บุคลากร
ติดต่อเรา


สมัครเรียน
ประกาศ กฎระเบียบ และคำสั่ง
ปฎิทินผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
หน่วยงานภายใน
การจัดการเรียนรู้ KM
งานวิจัย
เอกสารประกอบการเรียน/โครงงาน
บทความวิชาการ
งานสหกิจศึกษา
งานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
เว็ปบอร์ด
ภาพกิจกรรม
วีดีโอกิจกรรม/วิทยุย้อนหลัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 
     
 
 
 
 
 
 
 

IP address: 54.204.210.197
ผู้เข้าชมวันนี้       : 74 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวาน   : 88 คน
ผู้เข้าเยี่ยมชม     : 366446 คน
เริ่มนับ 9 กันยายน 2552

--

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม  : บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการแขนงวิชาและคณะกรรมการชั้นปี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

update ( 06 พฤษภาคม 2558)
กิจกรรม  : บรรยากาศการเสวนาโต๊ะกลมนักวิชาการใน/ต่างประเทศ "ประเทศไทย..อีก50 ปี"

update ( 29 เมษายน 2558)
กิจกรรม  : ผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ร่วมหารือกับรองอธิการฯวิทยาเขตปัตจตานีและเข้าเยี่ยมเยียนคณะรัฐศาสตร์

update ( 27 เมษายน 2558)
กิจกรรม  : โครงการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะรัฐศาสตร์กับ Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF)...

update ( 27 มีนาคม 2558)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810
E-mail : polsci@bunga.pn.psu.ac.th