ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์   
หน้าแรก
เกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์
หลักสูตร
บุคลากร
ติดต่อเรา


สมัครเรียน
ประกาศ กฎระเบียบ และคำสั่ง
ปฎิทินผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
หน่วยงานภายใน
การจัดการเรียนรู้ KM
งานวิจัย
เอกสารประกอบการเรียน/โครงงาน
บทความวิชาการ
งานสหกิจศึกษา
งานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
เว็ปบอร์ด
ภาพกิจกรรม
วีดีโอกิจกรรม/วิทยุย้อนหลัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 
     
 
 
 
 
 
 
 

IP address: 54.90.46.227
ผู้เข้าชมวันนี้       : 296 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวาน   : 235 คน
ผู้เข้าเยี่ยมชม     : 333712 คน
เริ่มนับ 9 กันยายน 2552

--

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอาซูรอสิงห์สัมพันธ์

update ( 24 พฤษจิกายน 2557)
กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 “แข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์”

update ( 24 พฤษจิกายน 2557)
กิจกรรม  : บรรยากาศการอบรม เรื่อง การจัดเก็บฐานข้อมูลวิชาการเพื่องานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนใต้

update ( 20 พฤษจิกายน 2557)
กิจกรรม  : กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557

update ( 07 พฤษจิกายน 2557)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810
E-mail : polsci@bunga.pn.psu.ac.th