ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกมส์: ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

“เรียนรู้ผ่านเกมส์: ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf”

ในวันที่  28  มกราคม 2558

เวลา 13.00  - 16.00 น. ณ ห้องจุดประกาย ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 20 คนเท่านั้น

ผู้สนใจมาลงชื่อได้ที่ พี่ออย งานกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

ได้ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม

ทักษะ สังคม วิชาการฯ  จำนวน 3 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดไฟล์