รับสมัครพิธีกร งานปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560

น้องๆ นักศึกษาที่สนใจสามารถ มาลงชื่อสมัคร ได้ที่ ห้องจุดประกาย(พี่ออย) และที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ (พี่ซอลีฮีน)

ดาวน์โหลดไฟล์