ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องหน่วยทุนการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง

http://intranet.pn.psu.ac.th/psuNews/fileUpload/2.2-PostScholarship62.pdf?fbclid=IwAR0Q6nGI_Sah2WZTWfwhlxqo1CeFhRCMHXS7GmgMJPf18YBayPxMl4BIKuI

[ไม่มีไฟล์ ]