ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ขอให้้ผู้สมัครอ่านประกาศรับสมัครให้ละเอียดก่อนยืนใบสมัคร ตามที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์