คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์