ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2592 ครั้งที่ 7/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2592 ครั้งที่ 7/2562 ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์