ประกาศคณะรัฐศาสตร์ การคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ การคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์