---ข่าวสมัครงาน--- เรื่อง คณะรัฐศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2559) จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 15/05/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------