---ข่าวนักศึกษา--- เรื่อง แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการสอบกลางภาคและการสอบไล่ คณะรัฐศาสตร์
รายละเอียด

แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการสอบกลางภาคและการสอบไล่ ของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถอ่ารายละเอียดดังเอกสารที่แนบ เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป


ไฟล์แนบ [ไม่มีไฟล์ ]
วันที่ประกาศ : 21/06/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------