---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง คณะรัฐศาสตร์จัดสรรทุนแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

จำนวนทุนละ 4,000 บาท ดังรายละเอียดแนบ


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 02/07/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------