---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่รับสมัคร ณ อาคารเรียนรวม 19 ม.อ. ปัตตานี 


ไฟล์แนบ [ไม่มีไฟล์ ]
วันที่ประกาศ : 11/07/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------