วิสัยทัศน์" เป็นคณะชั้นนำด้านรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล เป็นที่พึ่งสังคมภาคใต้ บนฐานการวิจัย"