ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์
 
 

ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์
   
   
ดร.อับดุลเลาะ  ยูโซะ
รองคณบดี...

ภาพกิจกรรม:โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน ..
update (16 พฤษภาคม 2560)


    

 • ข่าวทั่วไป

      ขอให้บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าไปทำแบบแบบสำรวจตนเองของบัณฑิต
      ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
      ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Campus Challenge 2017
      ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6
      รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ปีที่ 2
                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวนักศึกษา

      ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58-59 สอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More
      ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
      คู่มือการศึกษา ปี 59 ของคณะรัฐศาสตร์
      ปฏิทินการศึกษาปี 59
      ระเบียบว่าด้วยการศึกษา
                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวกิจกรรม

                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวศิษย์เก่า

 • ข่าวสมัครงาน

      ผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
                                                                                                                                                                                        


 
เดือน กันยายน 2560
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

   
สัมมนาวิชาแนวคิดว่าด้วยสงครามและสันติภาพ 196-331..
สัมมนาวิชาแนวคิดว่าด้วยสงครามและสันติภาพ 196-331..
โครงการบรรยายพิเศษ ความสัมพันธ์ตุรกีกับยุโรป..
   
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th