ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์
 
 

ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์
   
   
ดร.วารุณี  ณ นคร
รองคณบดี...

ภาพกิจกรรม:โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน ..
update (16 พฤษภาคม 2560)


    

 • ข่าวทั่วไป

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
      ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The ASEAN Camp for Friendship 2017
      ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
      ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การดำเนินการยื่นเอกสารขอแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี
      รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวนักศึกษา

      ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ASEAN INNOVATION DESIGN2017
                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวกิจกรรม

                                                                                                                                                                                        

 • ข่าวศิษย์เก่า

 • ข่าวสมัครงาน

                                                                                                                                                                                        


 
เดือน กรกฏาคม 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

   
สัมมนาวิชาแนวคิดว่าด้วยสงครามและสันติภาพ 196-331..
สัมมนาวิชาแนวคิดว่าด้วยสงครามและสันติภาพ 196-331..
โครงการบรรยายพิเศษ ความสัมพันธ์ตุรกีกับยุโรป..
   
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th