---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากมีคุณสมบัติดูแลเรื่องไฟฟ้า และความสามารถทางช่างในด้านต่างๆและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 20/10/2560

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------