---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานเทคนิค คณะรัฐศาสตร์
รายละเอียด

ตามที่คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานเทคนิค เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ราย คือ นายซาบรี แวอูมา ทั้งนี้ขอให้นายซาบรี แวอูมา มารายงานตัวตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลา ราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 20/11/2560

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------