---ข่าวสมัครงาน--- เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโททางนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์แนบ [ไม่มีไฟล์ ]
วันที่ประกาศ : 06/12/2560

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------