---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด ตามแนบไฟล์
ลิงค์การรับสมัครออนไลน์


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 02/02/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------