---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง คณะรัฐศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติปริญญาตรีทุกสาขา รับผิดชอบ งานทรัพยากรการเรียนรู้ห้องสมุด งานกิจการนักศึกษา งานวิชาการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,700 บาท


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 08/02/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------