---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโททางนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 06/12/2560

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------