---ข่าวสมัครงาน--- เรื่อง ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียด

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 14 คน 


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 26/03/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------