---ข่าวสมัครงาน--- เรื่อง คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอับดับที่ 1 มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ งานการเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 04/04/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------