---ข่าวกิจกรรม--- เรื่อง รับสมัครพิธีกร งานปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
รายละเอียด

น้องๆ นักศึกษาที่สนใจสามารถ มาลงชื่อสมัคร ได้ที่ ห้องจุดประกาย(พี่ออย) และที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ (พี่ซอลีฮีน)


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 03/05/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------