---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมร่วมการฝึกอบรม โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5
รายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมร่วมการฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตรุ่นที่5

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2561

ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 09/05/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------