---ข่าวนักศึกษา--- เรื่อง ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ PSU TEST และ Achievement Test โปรแกรม Tell Me More
รายละเอียด

ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ PSU TEST และ Achievement Test โปรแกรม Tell Me More  รายละเอียดตามลิงค์
http://intra.polsci.pn.psu.ac.th/tmm/index.php


ไฟล์แนบ [ไม่มีไฟล์ ]
วันที่ประกาศ : 09/05/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------