---ข่าวประชาสัมพันธ์--- เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 09/05/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------