---ข่าวสมัครงาน--- เรื่อง คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด

คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีวึฒิปริญญาตรีและวุฒิปริญญาโททางนิติศาสตร์


ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 10/05/2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------